Διοίκηση

Η τάση των περισσοτέρων επιχειρήσεων είναι να καλύπτουν τις εξειδικευμένες τους ανάγκες για εκπαίδευση, με ειδικά προγράμματα που κτίζονται πάνω στις δικές τους προτεραιότητες και ανάγκες. Η Anadrasis Seminars, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του δυναμικού των συνεργατών της, καθώς και την πολύχρονη εμπειρία της, διοργανώνει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για επιχειρήσεις όλων των κλάδων στο θέμα της ηγεσίας - management. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι θεματολογίες:
} Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Πελατείας
} Τηλεφωνική συμπεριφορά & χειρισμός παραπόνων
} Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
} Ηγεσία & παρακίνηση
} Διαχείριση χρόνου & εκχώρηση αρμοδιοτήτων
} Διοίκηση ομάδας
} Χειρισμός δύσκολων πελατών
} Αποτελεσματικό management - διαχείριση συγκρούσεων
} Συναισθηματική νοημοσύνη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια

Innora

4Point

4 Αυγούστου 2016

Περιβάλλον

Συνεργασία με την ICF HELLENIC TEAM

Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

 

 

f

in