Μάρκετινγκ

Marketing είναι μια διαδικασία, με την οποία άτομα και ομάδες αποκτούν αυτό που τους χρειάζεται και θέλουν, μέσα από μια διαδικασία ανταλλαγής με άλλους, δημιουργίας και προσφοράς, προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ορισμός του marketing βασίζεται στις παρακάτω έννοιες: ανάγκες, "θέλω", "απαιτήσεις", "προϊόντα", "υπηρεσίες", "αξία", "κόστος", "ικανοποίηση", "ανταλλαγή", "συναλλαγή", "αγορά", "πωλητές". Η ιδέα που ουσιαστικά ορίζει το marketing είναι η Ανταλλαγή. Αν η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται τελικά, εξαρτάται από το αν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν στους όρους της ανταλλαγής, πράγμα που θα φέρει και τους δύο σε καλύτερη θέση (ή τουλάχιστον όχι σε χειρότερη) από ότι ήταν πριν την ανταλλαγή. Το Marketing management λαμβάνει χώρα όταν τουλάχιστον ένα από τα δύο μέρη μιας πιθανής ανταλλαγής σκέφτεται τους τρόπους και τα μέσα για να πετύχει την επιθυμητή αντίδραση από τα άλλα μέρη. Η Anadrasis Seminars, παρουσιάζει τις παρακάτω θεματολογίες αυτής της ενότητας με σκοπό να διευκρινίσει πρωτίστως ότι Marketing δεν είναι μόνο διαφήμιση! Η αγορά, και όχι μόνο η ελληνική έχει ανάγκη από το διαφορετικό, το ξεχωριστό. Οι συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών αυτών ενοτήτων θα εξοικιωθούν με την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και θα μπουν σε μια φιλοσοφία σκέψης διαφορετικής προσέγγισης από αυτήν που χρησιμοποιούσαν έως τώρα. O σκοπός μας δεν είναι να σας αναφέρουμε πως αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούσατε έως τώρα είναι ο λανθασμένος και πως ο δικός μας τρόπος είναι καλύτερος. Όχι! Ο σκοπός των διαδικασιών marketing είναι να ορίσει μια αλληλουχία γεγονότων, γύρω από την οποία θα σταθεί τελικά ο πελάτης. Ο πιστός πελάτης. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του marketing! H δημιουργία του πιστού πελάτη. Θεματολογία
} Ανάπτυξη αγορών,
} Προετοιμασία ενός σχεδίου marketing.
} Τμηματοποίηση και διαχωρισμός αγοράς.
} Διαδικτυακό marketing.
} Διαδικασίες μετά την πώληση – υποστήριξη.
} Υποστήριξη της ομάδας marketing.
} Βιομηχανικό marketing.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια

Innora

4Point

4 Αυγούστου 2016

Περιβάλλον

Συνεργασία με την ICF HELLENIC TEAM

Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

 

 

f

in