Οικονομικά Θέματα

Τα σεμινάρια αυτά αποτελούν μία σημαντική ευκαιρία επιμόρφωσης των μη οικονομικών στελεχών καθώς καλύπτει την ανάγκη να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες και έννοιες της Οικονομικής Λειτουργίας. Οι γνώσεις αυτές ενισχύουν την αποδοτικότητα των στελεχών καθώς συντελούν στην απόκτηση δεξιοτήτων, όπως:
} Ικανότητα προσέγγισης στη μείωση Κόστους, ιδιαίτερα στην περιοχή του κόστους χρήματος, } Δυνατότητα ερμηνείας των ισολογισμών που επιτρέπει την ανάλυση στοιχείων του ανταγωνισμού και οικονομική αξιολόγηση των προμηθευτών, } Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Λογιστηρίου και τη ροή των εργασιών του, } Χρήση εργαλείων για τη μείωση του κόστους των προμηθειών (π.χ Reverse factoring, Leasing κλπ), } Κοστολόγηση των προϊόντων και των συμβάσεων έργων με βάση τις δραστηριότητες (A B Costing), } Χρήση εργαλείων για την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων, } Δυνατότητα κατανόησης των οικονομικών αναφορών και των οικονομικών δεικτών, μέσω των οποίων θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη βιωσιμότητα και την οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια

Innora

4Point

4 Αυγούστου 2016

Περιβάλλον

Συνεργασία με την ICF HELLENIC TEAM

Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

 

 

f

in