Ποιότητα Παραγωγής

Πολλές φορές απαιτούνται πειράματα για να δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί ένα προϊόν, ή ακόμη για να αποκτηθούν ειδικές γνώσεις πάνω σε προϊόντα, συνταγές και διαδικασίες. Η κλασσική μέθοδος μεταβολής της τιμής μιας μεταβλητής κάθε φορά, κρατώντας τις υπόλοιπες σταθερές, αντικαθίσταται από την τεχνική παραγοντικού σχεδιασμού (factorial design), όπου πολλοί παράγοντες μαζί μεταβάλλονται ταυτόχρονα με συστηματικό και έξυπνο τρόπο. Ο πειραματικός σχεδιασμός είναι μια μέθοδος εκτέλεσης πειραμάτων μεγάλης απόδοσης, καθώς και στατιστικής ανάλυσης πειραματικών δεδομένων, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η οργανοληπτική αξιολόγηση μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με την ποιότητα προϊόντων, μέσα από τρεις κατηγορίες οργανοληπτικών δοκιμών: } Στις δοκιμές διάκρισης το ερώτημα είναι αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα προϊόντα. } Στις περιγραφικές δοκιμές τα ερωτήματα σκοπεύουν να περιγράψουν και ποσοτικοποιήσουν διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε προϊόντα. } Στις δοκιμές προτίμησης και αποδοχής τα ερωτήματα σκοπεύουν στην αναγνώριση χαρακτηριστικών που είναι αρεστά ή αποδεκτά στους καταναλωτές. Η ποιότητα συνεχίζεται στη φάση σχεδίασης, όταν όλες οι διάφορες ομάδες – υπεύθυνες σχεδίασης, εξαρτημάτων και παραγωγής – θέτουν στόχους και σκοπούς για ένα νέο προϊόν. Κάθε στάδιο εξέλιξης πρέπει να έχει ελεγχθεί από όλες τις ομάδες. Συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών παραγωγής στη φάση του αρχικού μοντέλου, αυτό βοηθά σε μία ομαλή μετάβαση στην παραγωγή. Έτσι, μία έγκαιρη επισήμανση, σημαίνει ότι ένα πάνελ που φαίνεται καλό στο χαρτί, για παράδειγμα, θα μπορούσε να προσαρμοστεί ελαφρώς για να διευκολύνει την παραγωγή. Η θεματολογία είναι ευρύτατη και περιλαμβάνει ζητήματα από παραγωγή βιοκαυσίμων, μέχρι και τυποποίηση διαδικασιών παραγωγής ελαιολάδου, μελέτη επιπτώσεων από χρήση μη ανακυκλούμενων υλικών και πολλά άλλα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια

Innora

4Point

4 Αυγούστου 2016

Περιβάλλον

Συνεργασία με την ICF HELLENIC TEAM

Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

 

 

f

in