Υγιεινή & Ασφάλεια

Υπάρχουν κίνδυνοι σε όλους τους χώρους εργασίας. Ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο, όταν γνωρίζουμε αυτούς τους κίνδυνους και έχουμε εκπαιδευτεί σωστά ώστε να προφυλαγόμαστε, αποβλέποντας στην εξάλειψη των κινδύνων. Συνεχώς σημειώνεται τεχνολογική πρόοδος. Αυτή βέβαια συνεπάγεται βελτιώσεις, όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της εργασίας, μπορεί όμως επίσης να δημιουργήσει και νέους κινδύνους. Τα παρακάτω θέματα – τμήματα ευρύτερων θεματολογιών, που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτή την ενότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι άμεσα διαθέσιμα: } Πως αναπτύσσεται η βιομηχανία μας; } Ποιες αλλαγές περιμένουμε από τις νέες τεχνολογίες; } Γιατί συμβαίνουν τραυματισμοί και θανατηφόρα ατυχήματα στους εργασιακούς χώρους; } Γιατί συχνά δεν υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας για τις μηχανές; } Γιατί στους εργασιακούς χώρους υπάρχει τόση ζέστη και τόσος θόρυβος; } Ποιες χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας βάζουν την υγεία μου σε κίνδυνο; } Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά εργασίας που εξασφαλίζουν ένα αίσθημα ευεξίας; } Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας; } Ποιοι εθνικοί νόμοι και ποιοί κανονισμοί, σχετικά με την εργασία, ισχύουν και πώς εφαρμόζονται; } Πώς μπορούν οι ισχύουσες συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής και εργασίας να βελτιωθούν, για να γίνει η εργασία περισσότερο αποδοτική;

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια

Innora

4Point

4 Αυγούστου 2016

Περιβάλλον

Συνεργασία με την ICF HELLENIC TEAM

Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

 

 

f

in