Όραμα

Το όραμα Nα ικανοποιούμε τον πελάτη μας προσφέροντας του άριστες υπηρεσίες, ξεπερνώντας παράλληλα τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του. Η αποστολή Αποτελεσματική εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Στρατηγικοί στόχοι
} Δημιουργία και διατήρηση πιστού κοινού και αρίστων πελατειακών σχέσεων.
} Άριστη ποιότητα υπηρεσιών σε μόνιμη βάση.
} Εδραίωση και διατήρηση υψηλής θέσης στον κλάδο μέσω της προσφοράς των καλύτερων υπηρεσιών.
} Συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς. H δύναμη
} Η διαρκής έμφαση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
} Το εξειδικευμένο και ικανό διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μας.
} Οι ικανοποιημένοι πελάτες μας.
} Οι καινοτομίες που εφαρμόζουμε.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια

Innora

4Point

4 Αυγούστου 2016

Περιβάλλον

Συνεργασία με την ICF HELLENIC TEAM

Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

 

 

f

in